Ścianka berlińska wwibrowywana we Wrocławiu ul. Pułaskiego

Ścianka berlińska wwibrowywana we Wrocławiu ul. Pułaskiego

Ścianka berlińska wwibrowywana we Wrocławiu ul. Pułaskiego

W bieżącym roku wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii wwibrowywania dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Pułaskiego we Wrocławiu dla firmy Atal S.A. Inwestycja jest realizowana pod nazwą „ATAL City Square”.

Zakres prac obejmował:

Ścianka berlińska wwibrowywana została zabudowana z jednoczesnym prowadzeniem monitoringu drgań co pozwoliło wykluczyć wpływ prac na zabudowę sąsiadującą.
Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym co pozwoliło sprawnie poruszać się po placu budowy.