berlińska ścianka w łodzi

Ścianka berlińska wwibrowywana w Łodzi, ul. Tuwima

Ścianka berlińska wwibrowywana w Łodzi, ul. Tuwima

W czerwcu wykonaliśmy ściankę berlińską wwibrowywaną, czyli zabudowę kształtowników stalowych wibromłotem wysokoczęstotliwościowym bezrezonansowym z montażem opinki drewnianej.

Całość inwestycji jest związana z rozbudową sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem docelowego żelbetowego muru oporowego wzdłuż istniejącej skarpy.

Zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej przeprowadzono za pomocą kafara z zabudowanym wibromłotem co pozwoliło sprawnie poruszać się po placu budowy bez konieczności wykonywania platform roboczych.

berlińska ścianka w łodzi