Ścianka berlińska wwibrowywana realizacja w Katowicach

Ścianka berlińska wwibrowywana realizacja w Katowicach

Ścianka berlińska wwibrowywana realizacja ul. Baildona w Katowicach.

W lutym oraz marcu mieliśmy przyjemność wykonania ścianki berlińskiej wwibrowywanej, czyli zabudowy kształtowników stalowych wibromłotem z montażem opinki drewnianej. Inwestycja jest realizowana przez firmę Murapol pod nazwą Murapol Dębowe Tarasy przy ulicy Baildona oraz ulicy Bożogrobców w Katowicach.

Zakres ścianki berlińskiej obejmował zabezpieczenie wykopu na odcinkach uzgodnionych z Inwestorem czyli od strony drogi osiedlowej oraz istniejących sieci podziemnych.

Ścianka berlińska wwibrowywana została zabudowana z jednoczesnym prowadzeniem monitoringu drgań co pozwoliło wykluczyć wpływ prac na zabudowę sąsiadującą.

Zabudowę w technologii wwibrowywania przeprowadzono za pomocą maszyny na podwoziu gąsienicowym co pozwoliło sprawnie poruszać się po placu budowy bez konieczności wykonywania platform roboczych.