Ścianka berlińska wwibrowywana Łódź

Ścianka berlińska wwibrowywana Łódź oraz palisada żelbetowa VDW

Ścianka berlińska wwibrowywana Łódź oraz palisada żelbetowa VDW

W ostatnim czasie wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii wwibrowywania oraz palisadę żelbetową z pali VDW dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi przy ul. Senatorskiej 29 w Łodzi dla firmy Apartamenty Senatorska.

Zakres prac obejmował:

  • ściankę berlińską w technologii wwibrowywania na odcinku 280 mb.
  • palisadę żelbetową VDW na odcinku wzdłuż istniejący budynków – 74 mb.

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o możliwości zastosowania metod pogrążania kształtowników w technologii wwibrowywania, co zostało potwierdzone w sporządzonej ekspertyzie budynków istniejących oraz wykonanym monitoringiem drgań.

Palisada żelbetowa VDW została zastosowana na odcinku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących garaży. W trakcie prowadzenia dalszych etapów prac zostanie wykonane rozparcie stalowe.

Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym z zabudowaną wiertnica oraz wibromłotem.

Ścianka berlińska wwibrowywana Łódź