Ścianka berlińska bezwibracyjna betonowana oraz pale VDW

Ścianka berlińska bezwibracyjna betonowana oraz pale VDW

Ścianka berlińska bezwibracyjna betonowana oraz pale VDW, ul. Ptasia we Wrocławiu.

W pierwszej połowie roku wykonaliśmy zabudowę kształtowników ścianki berlińskiej w technologii bezwibracyjnej oraz pale VDW dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ptasiej we Wrocławiu.

Zakres prac obejmował:

Po analizie przekazanej nam dokumentacji, podjęliśmy decyzję o braku możliwości zastosowania metod pogrążania kształtowników w technologii wwibrowywania. Obydwa zakresy wykonaliśmy bezwibracyjnie – metoda ta polega to na pogrążaniu kształtowników/koszy stalowych w świeżej mieszance betonowej.

W celu niwelacji oddziaływania prac na zabudowę sąsiadującą w tym projekcie zrezygnowano z wykonania wykopu bezpośrednio przy ścianie budynków sąsiadujących. Firma Gollwitzer wykonała przy ścianach szczytowych budynków istniejących pale w technologii VDW, na których zostanie oparta konstrukcja części nadziemnej obiektu.
Wszystkie prace polegające na zabezpieczeniu wykopu zostały wykonane kafarem na podwoziu gąsienicowym.