Prace związane z zabezpieczeniem wykopu ul. Jesionowa Wrocław.

Prace związane z zabezpieczeniem wykopu Wrocław

Zabezpieczenie wykopu ul. Jesionowa Wrocław

Rozpoczęcie prac związanych z zabezpieczeniem wykopu pod inwestycję „Budowa Budynku Wielorodzinnego z garażem podziemnym” przy ul. Jesionowej we Wrocławiu.

Zabezpieczenie wykopu – technologia:

Do wykonania mamy 316,00 metrów bieżących ścianki szczelnej w technologii zabudowy statecznego wciskania oraz wwibrowywania. Z uwagi na trudne warunki gruntowe zostanie zastosowana technologia wspomagająca w postaci wierceń rozluźniających.

Dodatkowo w ramach zabezpieczenia mamy do wykonania tymczasowe kotwy gruntowe.