Pale przemieszczeniowe FDP – Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na potrzeby mroźni - Ziębice.

Pale przemieszczeniowe FDP – Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego

Pale przemieszczeniowe FDP – Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na potrzeby mroźni – Ziębice.

Firma Gollwitzer Polska wykonała roboty palowe w technologii pali przemieszczeniowych FDP Ø360mm dla zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na potrzeby mroźni – Ziębice.

Na wykonanie zadania składały się następujące prace:

  • mobilizacja wiertnicy wraz z osprzętem i pompą do betonu na plac budowy,
  • sporządzenie projektu fundamentów palowych,
  • wykonanie pali przemieszczeniowych FDP o średnicy 360mm w ilości 300szt,
  • wykonanie próbnego obciążenia metodą belki odwróconej.

W ramach realizacji palowania wykonaliśmy kolumny przemieszczeniowe w ilości 243 sztuk pod posadzkami oraz 57sztuk zbrojonych pali przemieszczeniowych pod stopami fundamentowymi.

Nowoczesny sprzęt jakim dysponuje firma Gollwitzer umożliwił wykonanie prac w założonym terminie pomimo trudnych warunków gruntowych.

Pale przemieszczeniowe FDP – Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na potrzeby mroźni - Ziębice.