Wykonanie tymczasowej kory ze ścianki szczelnej wraz z rozparciem w m. Mirosławice

Kora ze ścianki szczelnej wraz z rozparciem

Wykonanie tymczasowej kory ze ścianki szczelnej wraz z rozparciem w m. Mirosławice

W ramach rozpoczęcia inwestycji pod tytułem „Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych w Mirosławicach etap 2” firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. ma do wykonania zabudowę tymczasowej ścianki szczelnej wraz z rozparciem.  Łącznie wbudujemy 1 330 m kwadratowych grodzić oraz 21 ton rozparcia stalowego.