Katowice - Ścianki szczelne oraz ścianka berlińska - Inpire przy ul. Sikorskiego

Katowice – Ścianki szczelne oraz ścianka berlińska

Katowice – Ścianki szczelne oraz ścianka berlińska – Inpire przy ul. Sikorskiego

We wrześniu firma Gollwitzer Polska Sp. z.o.o. zakończyła wszystkie prace związane z zabezpieczeniem wykopu dla tematu Katowice ul. Sikorskiego/Pułaskiego – budowa budynku wielorodzinnego dla firmy Grimbud.

Zakres zabezpieczenia wykopu obejmował:

  • zabudowę oraz demontaż ścianki szczelnej – zabudowaliśmy grodzice o długości 4,0-8,0 m na odcinku ponad 136 mb,
  • zabudowę ścianki berlińskiej – zabudowaliśmy kształtowniki o długości 7,5-8,0 m na odcinku ponad 24 mb.

Ścianki szczelne zostały zabudowane w technologii wwibrowywania – ścianka szczelna wibrowana za pomocą wibromłotów wysokoczęstotliwościowych z jednoczesnym prowadzeniem monitoringu drgań.

Wykonanie robót kafarem na podwoziu gąsienicowym pozwoliło uzyskać wysoką jakość prac, wysokie wydajności oraz szczelny wykopu, umożliwiający sprawne prowadzenie dalszych etapów.