Budowa obiektu wielorodzinnego przy ul. Rękodzielniczej we Wrocławiu

Budowa obiektu wielorodzinnego we Wrocławiu

Budowa obiektu wielorodzinnego przy ul. Rękodzielniczej we Wrocławiu

Rozpoczynamy prace związane ze wzmocnieniem gruntu przy pomocy kolumn betonowych CFA w ramach realizacji „budowy obiektu wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Wrocławiu przy ul. Rękodzielniczej 16”.

Pale CFA – technologia

Do wykonania mamy łącznie 257 szt. kolumn betonowych CFA fi 530 o łącznej długości 1 862 mb.