Badaniu morfologii powierzchni

Badanie morfologii powierzchni pala w VDV

Wykonano badania naukowe na obiekcie we Wrocławiu realizowanym przez firmę Gollwitzer Polska Sp. z o.o. polegające na badaniu morfologii powierzchni pala w VDV za pomocą skanera laserowego oraz fotogrametrii. Badania zostały wykonane przez Politechnikę Wrocławską.

Palisada żelbetowa została wykonana w technologii VDW

Link do badań: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/5/1012

Badaniu morfologii powierzchni