Technologie:

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe

Technologia kotew gruntowych doskonale sprawdza się jako kluczowy element zabezpieczenia wykopu. W dzisiejszych czasach w dobie industrializacji gdzie w dużych miastach niejednokrotnie budowane są wysokie budynki lub wieżowce niezbędne jest wykonanie głębokiego wykopu ażeby maksymalnie wykorzystać działkę budowlaną i wykonać kilka kondygnacji podziemnych. Ta technologia  zapewnia stateczność obudowy wykopu oraz daje łatwość budowy wewnątrz wykopu z uwagi na brak kolizji w przeciwieństwie do konstrukcji rozpierających. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału oraz czas przydatności kotew gruntowych dzielimy je odpowiednio na odpowiednie typy.

 1. Ze względu rodzaj zastosowanego materiału:
 2. Kotwy prętowe
 3. Kotwy linowe
 4. Z uwagi na czas, w którym kotwy gruntowe mają spełniać swoją funkcje wyróżniamy:
 5. Kotwy tymczasowe
 6. Kotwy trwałe

W zależności od zapotrzebowania oraz możliwości technologicznych jesteśmy w stanie zaproponować  najbardziej optymalne rozwiązania, uwzględniające specyfikę danego  obiektu. Podczas wykonania wielu realizacji, zdobyliśmy bogate doświadczenie i jesteśmy przygotowani na najtrudniejsze realizacje. W wielu przypadkach zabezpieczania głębokich wykopów zdecydowanym problemem jest ochrona przed napływem wody do wykopu. Bazując na naszym doświadczeniu opracowaliśmy własny typ głowic wodoszczelnych przy pomocy których  można wykonać  kotwy gruntowe poniżej poziomu wody gruntowej. System ten został zastosowany z dobrym skutkiem na szeregu zrealizowanych przez nasz inwestycji.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie tej technologii.

Mikropale

Mikropale

Konstrukcje te są stosowane w wielu dziedzinach budownictwa, takich jak: drogowym, mostowym oraz budownictwie ogólnobudowlanym. Mikropale są to ustroje o średnicy nie przekraczającej  30 cm i są stosowane jak fundament pośredni, wzmocnienie już wykonanych konstrukcji budowlanych, zabezpieczenia zboczy etc. Mogą pracować jako ustroje wciskane oraz wyciągane. Zabudowa mikropali wykonywana jest przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Z uwagi na rodzaj technologii wykonania mikropale dzielimy:

 1. Mikropale wiercone tradycyjną metodą

Jest to metoda tańsza, lecz bardziej czasochłonna w porównaniu do mikropali samowiercących.

 1. Mikropale samowiercące

Stanowią doskonałą alternatywę w stosunku do mikropali wierconych metodą tradycyjną w przypadku ograniczeń czasowych. Jest to metoda pozwalająca zdecydowanie przyśpieszyć czas wykonania mikropala natomiast zbrojenie tego typu jest zdecydowanie droższe w porównaniu do tradycyjnych prętów czy też kształtowników.

W danej technologii wykorzystuje się również różne sposoby zabezpieczeń anty korozyjnych w zależności od zapotrzebowania. Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o.  jest w stanie wykonać mikropale  z każdym dostępnym rodzajem zbrojenia, niezbędnym do wykonania danej technologii.

Młoty wolnospadowe

Młoty wolnospadowe

Pale CCFA

Pale CCFA (Cover Continuous Flight Auger)

Technologię wykonania pali CCFA, jest ulepszoną oraz bezpieczniejszą technologią wykonywania pali CFA. Różnica polega na zastosowaniu dodatkowo rury osłonowej, która niewątpliwie wspomaga formowanie betonu w zróżnicowanym ośrodku gruntowym. Dzięki osłonie ryzyko zanieczyszczenia trzonu betonowego jest znikome.

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. przy zastosowaniu swoich urządzeń wykonuje kolumny betonowe/pale w technologii CCFA i w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia stosuje odpowiednie zbrojenie w postacie koszy zbrojeniowych lub kształtowników stalowych.

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu jesteśmy wstanie wykonać pale CCFA o średnicy 400/500/600 mm. Niewątpliwą zaletą w/w. technologii jest możliwość wykonania pali w najbardziej zróżnicowanych warunkach gruntowych co można potwierdzić wieloletnim doświadczeniem oraz duża wiedzą dotyczącą zastosowania tej technologii.

Pale prefabrykowane

Pale prefabrykowane

Technologia polegająca na zabudowywaniu prefabrykatów w ośrodek gruntowy przy pomocy  młota wolno-spadowego typu FAMBO HR. Urządzenie między innymi jest stosowane do zabudowy pali o przekrojach 25×25 cm, 30×30 cm, 35×35 cm oraz 40×40. Posiadając szeroką bazę dostawców jesteśmy wstanie dostarczyć prawie każdy typ zbrojenia pali prefabrykowanych. Wykorzystując nasze doświadczenie mamy możliwość zabudowy pali nawet do 1,5 m poniżej poziomu istniejącego terenu.

Drugim sposobem użytkowania w/w. urządzeń jest technologia wspomagania zabudowy ścianki szczelnej. W przypadku bardzo trudnych warunków gruntowych, braku możliwości zastosowania wierceń rozluźniających lub w przypadku reżimowych wymogów technologicznych istnieje konieczność zabudowy grodzić przy pomocy młota wolnospadowego. W stosunku do technologii wwibrowywania wyżej przedstawiona metoda daje gwarancję zabudowy ścianek szczelnych na oczekiwany poziom zagłębienia jednakże ogranicza ją wytrzymałość materiału. W przypadku dużych oporów ośrodka gruntowego istnieje ryzyko uszkodzenia korony grodzic.

Pale przemieszczeniowe

Pale przemieszczeniowe SDP (Soil Displacement Piles)

Jest to doskonała alternatywa w stosunku do pali CCFA lub CFA. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego trzonu wiertła w trakcie wykonywania prac grunt na pobocznicy jest „dogęszczany” co dodatkowo zwiększa nośność pala.

Niepodważalnymi atutami zastosowanie tej technologii są:

 • brak wibracji podczas wykonywania prac,
 • mniejsze zużycie betonu w porównaniu do pali CFA,
 • dogęszczanie gruntu dookoła pobocznicy pala podczas jego wykonywania,
 • większa nośność, przy jednocześnie zmniejszonej średnicy kolumny (w stosunku do pali CCFA)
 • brak urobku podczas wiercenia,
 • szybkość wykonania,
 • czysty plac budowy.

Tak jak w przypadku tradycyjnych pali CCFA również w technologii SDP istniej możliwość wykonywania zarówno samych kolumn betonowych jak i kolumn zbrojonych.

Palisady betonowe

Palisady betonowe

Palisada betonowa jako konstrukcja sztywna mało odkształcalna w porównaniu do ścianek szczelnych, doskonale nadaje się jako zabezpieczenie wykop w miejskiej ciasnej zabudowie gdzie odległość krawędzi wykopu od pobliskich budynków jest bardzo mała (niejednokrotnie palisada umiejscowiona jest przy krawędzi sąsiedniego budynku).

Technologia wykonywania palisady polega na zazębianiu (łączeniu) sąsiednich pali tak aby tworzyły połączony zestaw pali uniemożliwiający przenikanie wód gruntowych oraz zalegającego za nią gruntu. Tak jak w przypadku ścianek szczelnych istnieje równie możliwość wykonania konstrukcji rozpierającej umożliwiając tym samym wykonanie głębokiego wykopu. Dodatkowym atutem tego typu technologii oprócz zabezpieczenia ścian wykopu jest wykorzystanie jej jako podparcia ścian nośnych w dalszym etapie budowy.

Do podstawowych zalet tego typu technologii można zaliczyć:

 • Możliwość stosowania w najbliższym sąsiedztwie pobliskiej zabudowy,
 • Metoda bezwibracyjna nie mająca wpływu na otoczenie,
 • Możliwość wykorzystania jako częściowe posadowienie budynku,
 • Duża sztywność i małe odkształcenia w stosunku do ścianek szczelnych.

Pomiary wibracji

Pomiar wibracji

Jednym z wielu możliwości badania wpływu wibracji na otaczającą infrastrukturę jest pomiar drgań za pomocą urządzenia VIBRA. Zastosowanie takiej technologii umożliwia analizę sytuacji w czasie rzeczywistym, na przykład podczas zabudowy ścianki szczelnej metodą wwibrowywania.

Dzięki odczytom urządzenia Vibra kontrolujemy wpływ fali mechanicznych wytworzonej poprzez wibromłot na pobliskiej zabudowie. Przy pomocy dużego doświadczenia oraz znajomości odpowiedniej literatury jesteśmy wstanie ocenić czy drgania przenoszone przez ośrodek gruntowy nie wpływają negatywnie na otaczającą zabudowę.

Rozparcia

Rozparcia

Firma Gollwitzer Polska sp. z o.o. w swojej ofercie posiada kształtowniki stalowe typu HEB, rury stalowe, ściągi oraz wiele innych które doskonale nadają się jako elementy rozpierające. W przypadku braku możliwości wykonania kotew gruntowych lub gdy warunki technologiczne i ekonomiczna przemawiają za zastosowaniem tego typu konstrukcji nasza firma jest w stanie Państwu zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie.

Bogata oferta asortymentu jaki posiadamy jest w stanie zapewnić Państwu dostawę i wykonanie konstrukcji rozpierającej na czas . Dodatkowo odpowiednio wykwalifikowani spawacze oraz kadra sprawią, że prace przebiegną zgodnie z najwyższymi wymogami zarówno BHP jak i technologicznymi.

Ścianki szczelne zabudowywane metodą statycznego wciskania

Ścianki szczelne zabudowywane metodą statycznego wciskania

Tego typu technologia umożliwia pogrążanie grodzic w gęstej zabudowie, w miejscach silnie zurbanizowanych gdzie nie ma możliwości użycia technologii wwibrowywania z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia budynków, infrastruktury lub ewentualnych urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Metoda bezwibracyjna doskonale sprawdza się w miejskiej zabudowie gdzie odległość budynków od zabezpieczenia wykopu niejednokrotnie jest mniejsza niż 10 metrów..

Biorąc pod uwagę złożoność technologii niejednokrotnie przed pogrążeniem ścianki szczelnej koniczne jest zastosowanie dodatkowej technologii wspomagającej – rozluźnianie gruntu. W wielu przypadkach zabudowa grodzic bez rozluźnienia nie jest możliwa z uwagi na niski stopień plastyczności gruntu lub zbyt duży stopień zagęszczenia.

Połączenie tych dwóch technologii ma bezsprzecznie wiele zalet:

 1. ścianki szczelne są wprowadzane w „trudny” ośrodek gruntowy z większą łatwości,
 2. ryzyko rozejścia zamków jest praktycznie znikome – co działa na korzyść szczelności komory,
 3. pozbycie się ewentualnych przeszkód w postaci kamieni, gruzu z osi przebiegu grodzic,
 4. ułatwienie odspajania gruntu od ścianki szczelnej w trakcie prowadzenia wykopu,

Podsumowując chcielibyśmy podkreślić zalety w/w. technologii:

 • Możliwość zabudowy ścianki szczelnej w gęstej zabudowie,
 • Zdecydowanie bardziej komfortowe warunki dla najbliższego otoczenia (mniej hałasu),
 • Metoda nie powoduje drgań, wstrząsów co wpływa na komfort oraz zapobiega uszkodzeniu pobliskiej infrastruktury,

Ścianki berlińskie

Ścianki berlińskie

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań obudowy wykopu w przypadku braku występowania wody gruntowej jest ścianka berlińska. Jest to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane z uwagi na zalety jakie przemawiają na korzyść tej technologii:

 1. stosunkowa niska cena wykonawstwa (konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi technologiami),
 2. krótki czas montażu,
 3. możliwość odzysku materiału.

W zależności od możliwości w danej lokalizacji wyróżniamy następujące metody zabudowy kształtowników, które stanowią główny element nośny ścianki:

 1. a) Metoda wwibrowywania – tego typu metoda umożliwia odzyskanie kształtowników po wykorzystaniu obudowy wykopu co dodatkowo obniża koszty wykonawstwa,
 2. b) Metoda podwiercania (podobnie jak w przypadku pali CCFA) – spód kształtownika jest osadzany w kolumnie betonowej – wadą tego typu konstrukcji jest brak możliwości odzyskania kształtowników natomiast zaletą jest sposób zabudowy – metoda bezwibracyjna.

W przypadku głębokich wykopów istnieje możliwość połączenia technologii, a mianowicie ścianka berlińska z rozparciem stalowym lub wsparta przy pomocą kotew gruntowych. W zależności od zapotrzebowania i możliwości technologicznych nasza firma optymalizuje rozwiązanie tak aby było jak najbardziej funkcjonalne, spełniało swoje wymogi oraz było jak najbardziej ekonomiczne.

Ścianki szczelne zabudowywane w technologii wwibrowywania

Ścianki szczelne zabudowywane w technologii wwibrowywania

Tego typu technologia zabudowy ścianek szczelnych jest jedną z najbardziej powszechnych jakie są stosowane w konwencjonalnym budownictwie. Jest to najprostsza forma pogrążania grodzic w ośrodek gruntowy. Oczywiście tak jak w przypadku technologii statycznego wciskania tak jak i w tym istnieje możliwość połączenia kilu metod zabudowy ułatwiając lub też umożliwiając pogrążanie ścianki szczelnej.  W przypadku „trudnych” warunków gruntowych wynikających z ich parametrów można zastosować technologię wspomagającą w postaci wiercenia rozluźniającego, wpłukiwania lub zabudowy przy pomocy młota wolnospadowego.

Jedną z podstawowych zalet metody wwibrowywania jest niska cena oraz szybkość zabudowy. Jednakże trzeba podkreślić, że występują tutaj pewne ograniczenia. Jednym z nich jest wibracja, która może mieć negatywny wpływ na sąsiednią zabudowę. Jednakże nasza firma dążąc cały czas do wykorzystania pełnego potencjału tego typu rozwiązania wyposażona jest w odpowiednią aparaturę, dzięki której istnieje możliwość zbliżenia się ściankami szczelnymi w pobliże sąsiedniej zabudowy określając minimalną odległość zabudowy w sposób kontrolowany i bezpieczny.

Do głównych zalet tego typu rozwiązania należą:

 • Szybka zabudowa,
 • Niskie koszty zabudowy,
 • Możliwość połączenia kilu technologii w przypadku „trudnych” warunków gruntowych,