O NAS

Gollwitzer Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w sierpniu 1997 r. Od tamtego czasu cały czas się rozwija i poszerza zakres świadczonych usług. Od 2011r. siedziba spółki znajduje się w miejscowości Cesarzowice na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Zmiana lokalizacji znacząco poszerzyła potencjał biurowo-magazynowy.

W chwili obecnej nasza firma proponuje szeroki zakres technologii w dziedzinie Geotechniki oraz wysokiej jakości park maszyn pozwalający na sprawną realizacje nawet najtrudniejszych zadań inwestycyjnych.  Posiadamy własne wyspecjalizowane biuro projektowe dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najdogodniejsze rozwiązanie w najbardziej skomplikowanych warunkach geotechnicznych.

Od wprowadzenia w 2002 roku systemu zarządzania jakością ISO 9001 cały czas nasza firma stawia sobie za nadrzędny cel, aby jakość realizowanych na rzecz Klienta usług budowlanych pod względem bezpieczeństwa, terminowości i fachowości wykonywania stała na najwyższym poziomie.

Gwarancją zapewnienia wysokiego poziomu usług jest analiza potrzeb klienta, terminowa realizacja zadań, stosowanie nowoczesnych technologii, specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry.

Ścianki szczelne

Konstrukcje ścianek szczelnych składają się z pojedynczych brusów (najczęściej stalowych) wzajemnie ze sobą połączonych, podparć i
kleszczy oraz gruntu i służą najczęściej do: podtrzymywania i uszczelniania ścian wykopu realizowanego w gruntach nawodnionych, poprzez przenoszenie
obciążeń i przecinanie (dojście do warstwy nieprzepuszczalnej) lub wydłużenie drogi filtracji, wykonywania suchych komór do realizacji fundamentów filarów mostowych,
zapobiegania podmycia fundamentów budowli narożnych na silny nurt rzeczny, budowy nabrzeży i innych budowli na brzegach akwenów wodnych, uszczelniania
wałów przeciwpowodziowych, wykonywania murów oporowych,wykonywania fundamentów pośrednich. Konstrukcja ścianki szczelnej uzyskiwana jest
poprzez pogrążenie stalowych brusów przystosowanym do tego typu prac sprzętem. Brusy stalowe można wbijać pojedynczo lub parami.

Ścianki szczelne zabudowywane metodą statycznego wciskania

Tego typu technologia umożliwia pogrążanie grodzic w gęstej zabudowie, w miejscach silnie zurbanizowanych
gdzie nie ma możliwości użycia technologii wwibrowywania z uwagi na wysokie ryzyko uszkodzenia budynków, ścianki szczelneinfrastruktury lub ewentualnych
urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Metoda bezwibracyjna doskonale sprawdza się w miejskiej zabudowie
gdzie odległość budynków od zabezpieczenia wykopu niejednokrotnie jest mniejsza niż 10 metrów.

Ściankami szczelnymi

Biorąc pod uwagę złożoność technologii niejednokrotnie przed pogrążeniem ścianki szczelnej
koniczne jest zastosowanie dodatkowej technologii wspomagającej – rozluźnianie gruntu. W wielu przypadkach zabudowa grodzic
bez rozluźnienia nie jest możliwa z uwagi na niski stopień plastyczności gruntu lub zbyt duży stopień zagęszczenia.

Ścianki szczelne zabudowywane w technologii wwibrowywania

Tego typu technologia zabudowy ścianek szczelnych jest jedną z najbardziej powszechnych jakie są stosowane w konwencjonalnym budownictwie.
Jest to najprostsza forma pogrążania grodzic w ośrodek gruntowy. Oczywiście tak jak w przypadku technologii statycznego wciskania tak jak i w
tym istnieje możliwość połączenia kilu metod zabudowy ułatwiając lub też umożliwiając pogrążanie ścianki szczelnej.
W przypadku „trudnych” warunków gruntowych wynikających z ich parametrów można zastosować technologię wspomagającą w postaci wiercenia rozluźniającego,
wpłukiwania lub zabudowy przy pomocy młota wolnospadowego.

Ścianki berlinskie

Ściankami berlińskimi Jednym z najpopularniejszych rozwiązań obudowy wykopu w przypadku braku występowania wody gruntowej jest ścianka berlińska.
Jest to rozwiązanie bardzo powszechnie stosowane z uwagi na zalety jakie przemawiają na korzyść tej technologi.

Ścianek berlińskich

Stosunkowa niska cena wykonawstwa (konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi technologiami), krótki czas montażu, możliwość odzysku materiału.
Ścianki berlińskie Gollwitzer Polska Sp. z o.o. wykonujemy ścianki berlińskie przy użyciu najszybszych i najtrwalszych technologi zabezpieczania wykopów.
W zależności od możliwości w danej lokalizacji wyróżniamy następujące metody zabudowy kształtowników, które stanowią główny element nośny ścianki:

a) Metoda wwibrowywania – tego typu metoda umożliwia odzyskanie kształtowników po wykorzystaniu obudowy wykopu co dodatkowo obniża koszty wykonawstwa,
b) Metoda podwiercania (podobnie jak w przypadku pali CCFA) – spód kształtownika jest osadzany w kolumnie betonowej – wadą tego typu konstrukcji jest brak możliwości odzyskania kształtowników natomiast zaletą jest sposób zabudowy – metoda bezwibracyjna.
W przypadku głębokich wykopów istnieje możliwość połączenia technologii, a mianowicie ścianka berlińska z rozparciem stalowym lub wsparta przy pomocą kotew gruntowych. W zależności od zapotrzebowania i możliwości technologicznych nasza firma optymalizuje rozwiązanie tak aby było jak najbardziej funkcjonalne, spełniało swoje wymogi oraz było jak najbardziej ekonomiczne.

Kotwy

Kotwy gruntowe: kotwami gruntowymi, Technologia kotew gruntowych doskonale sprawdza się jako kluczowy element zabezpieczenia wykopu. W dzisiejszych czasach w dobie industrializacji gdzie w dużych miastach niejednokrotnie budowane są wysokie budynki lub wieżowce niezbędne jest wykonanie głębokiego wykopu ażeby maksymalnie wykorzystać działkę budowlaną i wykonać kilka kondygnacji podziemnych. Ta technologia zapewnia stateczność obudowy wykopu oraz daje łatwość budowy wewnątrz wykopu z uwagi na brak kolizji w przeciwieństwie do konstrukcji rozpierających. Biorąc pod uwagę rodzaj materiału oraz czas przydatności kotew gruntowych dzielimy je odpowiednio na odpowiednie typy.

Kotwami gruntowymi

    Ze względu rodzaj zastosowanego materiału:

  • Kotwy prętowe
  • Kotwy linowe
  • Z uwagi na czas, w którym kotwy gruntowe mają spełniać swoją funkcje wyróżniamy:
  • Kotwy tymczasowe
  • Kotwy trwałe

Kotwy gruntowe

W zależności od zapotrzebowania oraz możliwości technologicznych jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania,
uwzględniające specyfikę danego obiektu. Podczas wykonania wielu realizacji, zdobyliśmy bogate doświadczenie i jesteśmy przygotowani
na najtrudniejsze realizacje. W wielu przypadkach zabezpieczania głębokich wykopów zdecydowanym problemem jest ochrona przed napływem wody
do wykopu. Bazując na naszym doświadczeniu opracowaliśmy własny typ głowic wodoszczelnych przy pomocy których można wykonać kotwy gruntowe
poniżej poziomu wody gruntowej. System ten został zastosowany z dobrym skutkiem na szeregu zrealizowanych przez nasz inwestycji.

Pale

Pale CCFA

Technologię wykonania pali CCFA, jest ulepszoną oraz bezpieczniejszą technologią wykonywania pali CFA. Różnica polega na zastosowaniu dodatkowo rury osłonowej, która niewątpliwie wspomaga formowanie betonu w zróżnicowanym ośrodku gruntowym. Dzięki osłonie ryzyko zanieczyszczenia trzonu betonowego jest znikome.

Pale CCFA

Firma Gollwitzer Polska Sp. z o.o. przy zastosowaniu swoich urządzeń wykonuje kolumny betonowe/pale w technologii CCFA i w zależności od potrzeby oraz przeznaczenia stosuje odpowiednie zbrojenie w postacie koszy zbrojeniowych lub kształtowników stalowych.

Przy zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu jesteśmy wstanie wykonać pale CCFA o średnicy 400/500/600 mm. Niewątpliwą zaletą w/w. technologii jest możliwość wykonania pali w najbardziej zróżnicowanych warunkach gruntowych co można potwierdzić wieloletnim doświadczeniem oraz duża wiedzą dotyczącą zastosowania tej technologii.

Pale prefabrykowane

Technologia polegająca na zabudowywaniu prefabrykatów w ośrodek gruntowy przy pomocy młota wolno-spadowego typu FAMBO HR. Urządzenie między
innymi jest stosowane do zabudowy pali o przekrojach 25×25 cm, 30×30 cm, 35×35 cm oraz 40×40. Posiadając szeroką bazę dostawców jesteśmy
wstanie dostarczyć prawie każdy typ zbrojenia pali prefabrykowanych. Wykorzystując nasze doświadczenie mamy możliwość zabudowy pali nawet do 1,5 m
poniżej poziomu istniejącego terenu.

Drugim sposobem użytkowania w/w. urządzeń jest technologia wspomagania zabudowy ścianki szczelnej. W przypadku bardzo trudnych warunków
gruntowych, braku możliwości zastosowania wierceń rozluźniających lub w przypadku reżimowych wymogów technologicznych istnieje konieczność
zabudowy grodzić przy pomocy młota wolnospadowego. W stosunku do technologii wwibrowywania wyżej przedstawiona metoda daje gwarancję zabudowy
ścianek szczelnych na oczekiwany poziom zagłębienia jednakże ogranicza ją wytrzymałość materiału.
W przypadku dużych oporów ośrodka gruntowego istnieje ryzyko uszkodzenia korony grodzic.

Nasi partnerzy: